Dr Paweł Stawarz

 Politolog, administratywista

PUBLIKACJE

Monografie

Paweł Stawarz, Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego - w przygotowaniu

Publikacje pod redakcją/współredakcją naukową

Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, (red. J. Nadolska, P. Stawarz, K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2017

Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej (red. P. Stawarz, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2017

Integracja europejska. Główne obszary badawcze (red. K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz), Warszawa 2015

Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej (red. K.A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz, A. Biernacka-Rygiel) Warszawa 2015

Uczestnicy I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Przewodnik. (red. J. Tymanowski, P. Stawarz) Warszawa 2014

Artykuły i wstępy w publikacjach zbiorowychi oraz artykuły w czasopismach naukowych

P. Stawarz, T. Wallas, K.A. Wojtaszczyk, Wstęp, [w:] Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej (red. P. Stawarz, T. Walas, K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2017

P. Stawarz, Uchodźcy w polityce migracyjnej Gruzji, [w:] Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, (red. J. Nadolska, P. Stawarz, K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2017

P. Stawarz, Instytucje i instrumenty polityki wschodniej Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze (red. K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz), Warszawa 2015

J. Nadolska, P. Stawarz, K.A. Wojtaszczyk, Wstęp, [w:] Unia Europejska i wybrane państwa świata wobec kryzysu migracyjnego, (red. J. Nadolska, P. Stawarz, K.A. Wojtaszczyk), Warszawa 2017

P. Stawarz, Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich (red. K.A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak), Warszawa 2015

P. Stawarz, Rosja w polityce państw Kaukazu Południowego, [w:] Polska-Rosja. Perspektywa sąsiedzka (red. M. Minkina, M. Kaszuba), Siedlce 2015

P. Stawarz, Region Kaukazu Południowego przykładem dezaktualizacji założeń neoliberalnych, [w:] Gruzja w procesie integracji europejskiej (red. J. Karwacka), Warszawa 2015

P. Stawarz, Parlament Europejski, [w:] Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej (red. K.A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz, A. Biernacka-Rygiel) Warszawa 2015

P. Stawarz, Studia europejskie - czym są dokąd zmierzają, [w:] Studia europejskie. Wyzwania interdyscyplinarności (red. J. Czaputowicz) Warszawa 2014

P. Stawarz, Azerbejdżan w procesie przeobrażeń systemowych, [w:] "Studia Wschodnioeuropejskie" 2014, nr 1

M.A. Kostun, P. Stawarz, Rola geopolityki w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Polski i państw Kaukazu Południowego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] "Przegląd Europejski" 2013, nr 3 (29)

P. Stawarz, Neorealizm i neoliberalizm a geopolityka, [w:] Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku (red. J. Tymanowski), Warszawa 2013

P. Stawarz, Aspekty metodologiczne dysertacji doktorskiej pt. "Stosunki Unii Europejskiej z państwami Kaukazu Południowego", [w:] "Przegląd Europejski" 2012, nr 3 (26)