Dr Paweł Stawarz

 Politolog, administratywista

AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA

Pełnione funkcje i inna działalność naukowo-organizacyjna


  1. Zastępca Redaktora Naczelnego redakcji Czasopisma Naukowego "Studia Wschodnioeuropejskie" wydawanego przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Sekretarz Zespołu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich  ds. Strony Internetowej.
  3. Sekretarz Zespołu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich  ds. Newslettera.
  4. Prowadzenie i redakcja naukowa, na stronie internetowej Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WNPiSM UW działu „Wieści ze Wschodu”, w którym publikowane są naukowe komentarze do bieżących wydarzeń mających miejsce w państwach Partnerstwa Wschodniego, oraz Rosji.