Dr Paweł Stawarz

 Politolog, administratywista

O MNIE

Jestem politologiem i administratywistą. Od początku działalności naukowej do chwili obecnej jestem związany z Instytutem Europeistyki (wcześniej Katedrą Europeistyki) Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (wcześniej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego Moje zainteresowania naukowe oscylują wokół: polityki Unii Europejskiej na obszarze postradzieckim, ze szczególnym uwzględnieniem państw Kaukazu Południowego; stosunków międzynarodowych na obszarze postradzieckim; systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz metodologii badań europeistyki. Jestem inicjatorem i twórcą działu "Wieści ze Wschodu" znajdującego się na stronie internetowej Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki WNPiSM UW, w którym publikowane są naukowe komentarze do bieżących wydarzeń mających miejsce w państwach Partnerstwa Wschodniego, oraz Rosji. Pomagałem w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, którego jestem członkiem. Organizowałem jako Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w 2014 r. W 2015 r. przebywałem na stażu naukowym w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. W 2016 r. zostałem wybrany do Rady Naukowej Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Współtworzyłem i od momentu powstania byłem Sekretarzem Naukowym redakcji Czasopisma Naukowego "Studia Wschodnioeuropejskie". Obecnie jestem Zastępcą Redaktora Naczelnego Czasopisma. 
Ukończyłem kierunek europeistyka (studia licencjackie oraz magisterskie) w Katedrze Europeistyki

WDiNP UW, otrzymując dyplom magistra na ocenę celującą, oraz dyplom z wyróżnieniem, przyznany przez Senat Uniwersytetu Warszaskiego. Ponadto ukończyłem administrację (studia licencjackie oraz magisterskie), na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie. W 2017 r. obroniłem dysertację doktorską Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego, w efekcie czego Rada WNPiSM UW nadała mi stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Wkrótce powyższa praca ukaże się w formie publikacji naukowej. Jestem autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, oraz pracach zbiorowych, których (w kilku przypadkach) jestem współredaktorem naukowym. Jestem także autorem kilkudziesięciu komentarzy naukowych zamieszczonych w dziale "Wieści ze Wschodu". Byłem moderatorem lub panelistą, podczas kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich kongresów i konferencji. Brałem udział w konceptualizacji i organizacji, jako wiceprzewodniczący, sekretarz lub członek komitetu organizacyjnego, ponad trzydziestu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, oraz jako Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, w organizacji I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń.