Dr Paweł Stawarz

 Politolog, administratywista

GALERIA

Referat pt.: Uwarunkowania geopolityczne państw Kaukazu Południowego przyczyną zróżnicowania ich relacji z Unią Europejską? na III edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kaukaz po 1991 r., która była zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 15-16 lutego 2018 r.

 1. Po mojej lewej stronie dr Wiktor Ross Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Po mojej lewej stronie dr Wiktor Ross Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Wykład zorganizowany przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów WNPiSM UW, J.E. dr. hab. Hasana Hasanova Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce pt.: Uwarunkowania i przyczyny konfliktu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach i jego wpływ na bezpieczeństwo w regionie, w dniu 24 maja 2017 r.

 1. Po mojej prawej stronie: J.E. dr hab. Hasan Hasanov Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Polsce oraz Pani Elnara Mammadova - Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Polsce.
  Po mojej prawej stronie: J.E. dr hab. Hasan Hasanov Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Polsce oraz Pani Elnara Mammadova - Ambasada Republiki Azerbejdżanu w Polsce.
 2. Add Your Title Here
  Add Your Title Here
 3. Add Your Title Here
  Add Your Title Here