Dr Paweł Stawarz

 Politolog, administratywista

AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA

Organizacja wydarzeń naukowych


 1. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Jaka przyszłość Europy? Wizja Juncker'a a racja stanu Polski, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 7-8 grudnia 2017 r.
 2. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 27 listopada 2017 r.
 3. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Polsko-Rosyjskiego Sympozjum Kultury, organizowanego przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Rosja oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 24 października 2017 r.
 4. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zmierzch demokracji liberalnej?, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 27 czerwca 2017 r.
 5. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stosunki polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w dniu 20 czerwca 2017 r.
 6. Zainicjowanie i organizacja wizyty w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz wykładu pt.: Uwarunkowania i przyczyny konfliktu pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach i jego wpływ na bezpieczeństwo w regionie, J.E. dr. hab. Hasana Hasanova Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce, w dniu 24 maja 2017 r.
 7. Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Traktaty Rzymskie – 60 lat integracji europejskiej, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Ośrodek Analiz, Studiów i Szkoleń PTSE, oraz Ośrodek Analiz Politologicznych UW, w dniu 24 marca 2017 r.
 8. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polska-Niemcy-Europa. Pytania o wspólną Przyszłość?, organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 16 listopada 2016 r.
 9. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata organizowanej przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Ambasadę Kazachstanu w Polsce, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 11 grudnia 2015 r.
 10. Konceptualizacja oraz organizacja, jako Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Uchodźcy: kryzys przerasta Unię?, która była zorganizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 7-8 grudnia 2015 r.
 11. Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Czy możliwa jest europeizacja Ukrainy? organizowanego przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, w dniu 4 grudnia 2015 r.
 12. Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska i Białoruś we współczesnej Europie, która była zorganizowana przez instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8 kwietnia 2015 r.
 13. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, który był zorganizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 18-20 września 2014 r.
 14. Współorganizacja Wykładu Pani dr Ljubicy Vasić, Wiceminister Spraw Zagranicznych Republiki Serbii pt.: Serbia in the European Union. Perspectives and Challenges, zorganizowanego przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 18 czerwca 2013 roku.
 15. Współorganizacja Międzynarodowego Seminarium Naukowe Polish and British Politics: Challenges and Opposition to the European Integration zorganizowane przez Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 24 maja 2013 r.
 16. Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Europejskie modele samorządu. Stan obecny i perspektywy, zorganizowana przez Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 24 kwietnia 2013 r.
 17. Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Bałkany w XXI wieku: Tożsamość. Państwo narodowe. Integracja europejska, zorganizowana przez Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 10 kwietnia 2013 r.
 18. Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie XX/XXI wieku, zorganizowanej przez Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 20 marca 2013 r. – pierwsza konferencja organizowana przez Instytutu Europeistyki